آدرس :

اصفهان خیابان حکیم نظامی ٬ ابتدای خیابان شریعتی غربی ٬جنب قصر موبایل پلاک 157
 • img
  ماربل براونی
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 70,000 تومان
  +
  -
 • img
  تاکسیدو
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 70,000 تومان
  +
  -
 • img
  شکلاتی خامه ای
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 70,000 تومان
  +
  -
 • img
  چیزکیک یخجالی
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 60,000 تومان
  +
  -
 • img
  موکا
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 50,000 تومان
  +
  -
 • img
  عسل
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 70,000 تومان
  +
  -
 • img
  اناناس رویال
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 85,000 تومان
  +
  -
 • img
  نیویورکی
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 70,000 تومان
  +
  -
 • img
  تیرامیسو
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 70,000 تومان
  +
  -
 • img
  چیزکیک نوتلا
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 70,000 تومان
  +
  -
 • img
  شکلات با گاناش
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 70,000 تومان
  +
  -
 • img
  موزشکلات
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 70,000 تومان
  +
  -
 • img
  هویج و گردووکرم پنیر
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 60,000 تومان
  +
  -
 • img
  نوتلا
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 50,000 تومان
  +
  -
 • img
  پینات
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 70,000 تومان
  +
  -
 • img
  دبل چاکلت نیویورکی
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 80,000 تومان
  +
  -
 • img
  چیزکیک یخجالی با شاتوت
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 70,000 تومان
  +
  -
 • img
  پای سیب
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 330,000 تومان
  +
  -
 • img
  پیروک
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 70,000 تومان
  +
  -
 • img
  چیز کیک نوتلا با گاناش
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 70,000 تومان
  +
  -
 • img
  اورئو چیزکیک
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 80,000 تومان
  +
  -
 • img
  کوکی شکلاتی ۵/.
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 100,000 تومان
  +
  -
 • img
  کوکی شکلاتی ۱
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 130,000 تومان
  +
  -
 • img
  چیز کیک مارس
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 70,000 تومان
  +
  -
 • img
  گاتا ارمنی گردویی
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 70,000 تومان
  +
  -
 • img
  کوکی کره دارچین 1
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 200,000 تومان
  +
  -
 • img
  کوکی کره دارچین ۵/
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 100,000 تومان
  +
  -
 • img
  بلک فارست
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 70,000 تومان
  +
  -
 • img
  خاچاپوری
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 60,000 تومان
  +
  -
 • img
  چیز کیک کوکی
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 60,000 تومان
  +
  -
 • img
  دوبوس بلغاری
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 70,000 تومان
  +
  -
 • img
  چیزکیک سنیکرز
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 70,000 تومان
  +
  -
 • img
  کیک توت فرنگی
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 80,000 تومان
  +
  -
 • img
  نوتلا ویژه
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 535,000 تومان
  +
  -
 • img
  سه شیر
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 70,000 تومان
  +
  -
 • img
  ناپلئونی
  • 4.8  (125)
  • یک روز کاری
  • 70,000 تومان
  +
  -